Category: Chưa được phân loại

Kỳ đà sông Nile

Tìm hiểu về loài kỳ đà

Kỳ đà là loại bò sát khá lớn tuy vậy nhưng chúng lại không tấn công con người, có thể gọi là chúng khá hiền lành, hôm nay các bạn cùng thảo mộc HHT...